Nr.
d/o
Numele și Prenumele Arbitrului Data Includerii Cetă
țenia
Date de contact:
Telefon/ Email
Ocupația/Profesia PDF/WORD
1 2 3 4 5 6 7
1 TÎRNOVEANU STAN 2019-02-01 +40 (744)644230
stan.tirnoveanu@zrp.ro
Avocat, Practician de insolvență, Mediator Arbitru
2 CIOBANU DORIN 2019-02-01 +373 (795)90915
insolvabil@gmail.com
Avocat, Practician de insolvență, Mediator, Arbitru PDF
3 IONAȘCU CORNEL 2019-02-01 +40 (722) 553300
cornelionascu@yahoo.com
Practician de insolvență, Mediator, Arbitru
4 SELEVESTRU IRINA 2019-02-01 +373 (692)89362
insolv@mail.ru
Avocat, Practician de insolvență, Mediator, Arbitru
5 LAȘCU ION 2019-02-01 +373 (69)469430
lascuion@gmail.com
Practician de insolvență, Mediator, Arbitru
6 SELEVESTRU SERGIU 2019-02-01 +373 (69)310456
Consilier juridic, Mediator, Arbitru
7 BĂLAN VLADIMIR 2019-02-01 +373(795)96189
balan_vladimir@mail.ru
Practician de insolvență, Mediator, Arbitru
8 BOSTAN NICOLAE 2019-02-01 +373 (694)34005
bostannicolae1@gmail.com
Avocat, Practician de insolvență, Mediator, Arbitru
9 BOSTAN TATIANA 2019-03-01 +373(696)70027
insoltatianabostan@gmail.com
Avocat, Practician de insolvență, Mediator, Arbitru
10 POPA ION 2019-03-01 +373(795)14541
aoalarm@gmail.com
Practician de insolvență, Mediator, Arbitru