Acte Normative Internationale

Nr.
d/o
Denumirea actului Data emiterii Organul emitent PDF/WORD
1 2 3 4 5
 1  Convenția de la New York pentru recunoașterea și executarea sentințelor arbitrale străine  10.06.1958  Organizația Națiunilor Unite  W
 2  Convenția Europeană de Arbitraj Comercial Internațional   21.04.1961  Organizația Națiunilor Unite  W
 3  Convenția asupra contractelor de vânzare internaționale a mărfurilor  11.04.1980  Organizația Națiunilor Unite  
 4  Convenția asupra prescripției extensive în materie de vânzare-cumpărare internațională de mărfuri  14.06.1974  Organizația Națiunilor Unite  W
 5  Tratat între R. Moldova și Statele Unite ale Americii privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor  21.04.1993  R. Moldova si SUA

 W

 6  Convenția de la Haga privind procedura civilă  01.03.1954  Ministerul de externe a Olandei

 W

Publicatii