Oficiile Teritoriale ale Curții

 -  Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea secretariatului Curții Internaționale de Arbitraj (în format WORD) 

 - Oficiile Teritoriale ale Curții Internaționale de Arbitraj:

 

Nr.
d/o
Adresa oficiului teritorial Email Telefon Persoana responsabila Vezi harta
1 2 3 4 5 6
 1 030087, România, mun. București, sector 3, str. Gabroveni, nr.61, sc. A, et.4, of.23 office@arbitraj.eu +40 722 553300 Cornel Ionascu  
 2          

 

Publicatii