Informație generală despre CSA

Colegiul Superior de Arbitraj (CSA) este persoană juridică neguvernamentală, de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, nonprofit, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil, înființată în vederea organizării, funcționării și promovării arbitrajului comercial și civil, intern și internațional.
 
Misiune
Scopurile Colegiului Superior de Arbitraj reprezintă:
a) apărarea independenței, imparțialității și reputației profesioniste a arbitrilor și a tribunalelor arbitrale;
b) promovarea domeniul jurisprudenței arbitrale și alte domenii alternative conexe justiției, precum și asigurarea condiţiilor necesare pentru optimizarea acestor activităţi;
c) apărarea reputației şi independenţei profesionale a membrilor săi în raporturile cu autorităţile publice, organismele specializate, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;
d) contribuirea în extinderea şi perfecţionarea cadrului legislativ ce reglementează relaţiile în domeniul jurisprudenței arbitrale și în alte domenii alternative conexe justiției;
e) asigurarea calității actului justiției arbitrale şi a nivelului de profesionalism şi de responsabilitate a participanţilor procesului arbitral;
f) eliminarea efectelor negative şi neajunsurilor care apar în cadrul procesului arbitral;
g) dezvoltarea cooperării cu autorităţile publice, întru eficientizarea procesului decizional şi promovarea democraţiei participative, precum şi întru optimizarea cadrului instituţional în domeniul jurisprudenței arbitrale.
 
Conducerea
Organele Colegiul Superior de Arbitraj sunt:
 - forul suprem – Adunarea Generală;
 - organul executiv permanent – Consiliul Director;
 - organul de control – Cenzorul.
 
Competențe
Întru exercitarea funcțiilor sale, Colegiul Superior de Arbitraj are competențe referitoare la:
 - cariera arbitrilor;
 - instruirea inițială și continuă a arbitrilor și a personalului secretariatului instanțelor arbitrale:
 - respectarea disciplinei și eticii arbitrilor;
 - administrarea tribunalelor permanente de arbitraj membri ai CSA;
 - și alte competențe în condițiile Statutului și a legii.
De asemenea, Colegiul Superior de Arbitraj aprobă acte normative aferente organizării şi funcţionării tribunalelor permanente de arbitraj.
 
Parteneri
În vederea punerii în aplicare a obiectivelor sale, CSA are ca parteneri și colaboratori diferite autorități și instituții publice de la nivel local/național, organizații cu atribuții de cercetare în domeniul afacerilor publice și private, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri. 

Publicatii