Membrii CSIIPA

Nr.
d/o
Denumirea membrului CSIIPA Datele de contact (sediu, site) Persoana delegata Date de contact(email, telefon)
1 2 3 4 5
 CIA CSA
Curtea Internațională de Arbitraj de pe lângă Colegiul Superior de Arbitraj
 România, București, Sector 3, str. Gabroveni, nr.61, of.23
www.arbitraj.eu
 Cornel Ionașcu
Membru al CSA

+40 215 695794
+40 722 553300
cornelionascu@yahoo.com 

 2  AI ALARM
Arbitrajul Internațional de pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova
 R. Moldova, Chișinău, str. Gheorghe Asachi nr.44 of.02
www.insolv.md
 Irina Selevestru
Președinte al AI ALARM

+373 692 89362
insolv@mail.ru 

         
         

 

Publicatii