Lista Absolventilor

 

Nr.
d/o
Numele și Prenumele Absolventului Certificatul de absolvire a cursului Cetatenia Denumirea/Tema cursului Perioada de instruire
Data Nr
1 2 3 4 5 6 7
1      
 
MD
   
2      
 
RO
   
3      
 
RU
   
4      
 
UA
   
             
             
             

 

Publicatii